010-3210540 info@colornova.fi

merkkausspray

Dupli-Color Merkkausspray 500ml

 

Merkkausväri metsä- ja puuteollisuuteen sekä rakennuksille ja teiden tilapäiseen merkitsemiseen.

Käyttöohjeet

Ei kestä mekaanista kulutusta.

Suihkutusetäisyys 10-25cm.

 

Vaara: Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: voi revetä kuumennettaessa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Älä hengitä suihketta. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C lämpötiloille. Hävitä sisältö / pakkaus noudattaen paikallisia määräyksiä. Riittävän tuuletuksen puuttuessa räjähtävien seosten muodostuminen on mahdollista.

Värisävyt

Saatavilla sävyt fluorinkeltainen, fluorinpunainen ja fluorinvihreä.